REGLEMENT VAN DE ZESDAGEN

 

 

Bijzondere punten.

 

 

1.      Aan de zesdagen kan alleen deelgenomen worden door recurveschutters van het gewest Essen, en die 18 jaar oud zijn, en deelgenomen aan minstens vier bondsschietingen, en een gemiddelde hebben van 7.00.

2.      Iedere schutter zal voor het begin de inleg betalen, deze inleg kan door het bestuur gewijzigd worden.

3.      Bij het begin van elke dag op het vastgestelde uur de schutters in lijn stellen, de schoten van de telaatkomers vervallen.

4.      Elke deelnemer mag slechts een dag van de zesdagen afwezig zijn, en krijgt dan de punten van de vorige dag toegewezen, uitgezonderd de eerste dag, dan krijgt de afwezige schutter het gemiddelde van de sector, omgerekend naar het zesdaagse blazoen, een ploeg waarvan een schutter afwezig is geweest, kan niet deelnemen aan de prijs verbonden aan de dagelijkse sprintschoten.

5.      Een schutter die door omstandigheden gedwongen wordt op te geven zal door het bestuur vervangen worden, indien mogelijk door een schutter met ongeveer hetzelfde gemiddelde.

6.      De deelnemers moeten stipt op hun schietbeurt letten.

7.      Er zijn geen proefpijlen bij breuk van het schuttersmateriaal, ook niet bij aanvang van de schieting of sprintschoten.

8.      Er mag slechts eenmaal afgelegd worden, als de tweede maal de pijl niet geschoten wordt, krijgt deze schutter een buiten schot.

9.      Men zal niemand van de deelnemers bij het schieten hinderen.

10.  Als iemand de strijd staakt zonder geldige redenen, kan hij voor altijd worden uitgesloten, het bestuur heeft het recht deze schutter zo mogelijk te laten vervangen.

11.  De schutter die op gelijk welke manier de goede gang der schieting belet, kan voor minstens een dag worden uitgesloten, zonder vergoeding.

12.  De prijzen of premies, dewelke ter beschikking worden gesteld, worden per ploeg verdeeld.

13.  Geen premies worden verschoten dan op de puntentelling, uitgezonderd op de roos.

14.  Het is niet toegelaten bij de schrijver te gaan of op aanvraag.

15.  De gewonnen prijzen en premies worden slechts na de zesde dag uitgekeerd, voor de ontvangst is iedere schutter zelf verantwoordelijk.

16.  De prijs voor de hoogste schutter kan alleen gewonnen worden door de schutter die alle zes de dagen heeft meegeschoten.

17.  Bij gelijkheid van punten beslist het afschot van beide schutters.

18.  De punten die schutters door omstandigheden eventueel bij krijgen of afgetrokken worden, worden meegerekend bij de dagelijkse sprintprijzen.

19.  Elke ploeg kan maar een ereprijs ( beker ) winnen uitgezonderd de hoogste schutter.

20.  Iedere schutter is verplicht zijn rugnummer te dragen op een goed zichtbare plaats op de rug, enkel de schutters die schieten in een trui zijn hiervan vrijgesteld.

21.  Het bestuur behoud het recht en beslist altijd de onvoorziene gevallen.

 

 

                                                                                                   Het Bestuur.