vorige | begin | volgende

 

 

 

De Koninklijke Handboogmaatschappij

“EDEL TIJDVERDRIJF”

(1869 – 1969)

 

 

 

3. Sus Backx bouwt herberg “In het Pannenhuis” (1868) voor Handboog

“Edel Tijdverdrijf” (1869).

 

     De aanleiding tot de stichting van “Edel Tijdverdrijf” was ongetwijfeld het nukkig en wispelturig karakter van Marijn Buyens.

     Marijn woonde toen op de Kruisstraat, hoek Over d’Aa en Steenpaalstraat (thans huis Lameir). Daar was in 1856 door Jan Ploegmans e.a. een schuttersgezelschap opgericht onder de naam “De Arabieren”.

     De onhebbelijke grillen en de driftige buien bij de temperamentvolle Marijn konden soms, in een mum van tijd, tot stormachtig oplopen, zodat het geduld van de schutters meermaals zwaar op de proef gesteld werd.

     En zo gebeurde het, dat  in de winter van 1868 de leden opdaagde om het jaarlijks teerfeest te vieren, Marijn hun met nauwelijks bedwongen leedvermaak zegde : Mannen, t’ is veel te druk geweest in mijn grutterij. Ik heb geen tijd gehad om het schaap te slachten.Iedereen, behalve het schaap dan, was zeer verbolgen over deze onduldbare nalatigheid, zodat de eerste de beste gelegenheid zou worden benut om bij Marijn weg te gaan. Deze gelegenheid zou zich al vrij spoedig voordoen.

     Het was namelijk in die tijd gebruikelijk dat bij het bouwen van een huis de geburen, die over paard en kar beschikten, de aanvoer van de steen op zich namen. De enige vergoeding daarvoor bestond in het afdrinken van een vat bier na afloop van het werk. Een volksgebruik, waar wij niet zonder heimwee aan terug denken.

 

                                                        Het Pannenhuis, bogen in rode beuk

 

           Ook bij het bouwen van Sus zijn huis in 1868 werd dat gebruik van geburenplicht toegepast. Het huis was aanvankelijk enkel als winkelhuis bestemd, doch bij het afdrinken van de ton bier wisten de boeren, waarbij verscheidene schutters van Marijn Buyens, Sus Backx zodanig te pramen om ook herberg te gaan houden en alzo de misnoegde schutters van Marijn onderdak te geven.

     In dat huis dan, Schuttershof Over d’Aa 92, werd in 1869 het handbooggezelschap “Edel Tijdverdrijf”opgericht.

     De stichtingsakte, in dichtvorm opgesteld doch jammerlijk verloren gegaan, droeg als leuze : EIKELS WORDEN EIKEN. Waarlijk, de eikels werden reuzebomen. De herberg droeg de naam In het Pannenhuis bij Sus Backx. De eerste doelen werden overgenomen van de opgedoekte schutterij, gevestigd bij H. Ickroth (Rik Pot), thans Nieuwstraat 84. Als beschutting plantte Sus Backx hieromheen een beukenhaag, zorgvuldig geleid. Na een tiental jaren vormde zij samen met haar overspannende bogen in rode beuk een wonder van natuurpracht, dat ieders bewondering afdwong.

     In 1871 werd de schutterij bij Marijn Buyens, bij gebrek aan levenskracht, definitief opgedoekt. Nu kon Sus Van Doren, prima schutter maar tevens schoonzoon van Marijn, eindelijk zijn oude makkers bij Sus Backx gaan vervoegen.

     Ook nieuwe leden o.a. Corn. Van Gasel uit de Grensstraat, Corn. Van Den Bergh uit Kalmthoutsen Hoek, Denis Van Ginneken van de Raaiberg, Jan Ploegmans uit het Schanker en Janus Baetens uit de Poppestraat  (Over d’Aa) kwamen het gezelschap versterken. Ook verscheidene ereleden, meestal boeren uit het omliggende, werden bij stemming met erwten en bonen in het gezelschap opgenomen.

     Deze manier van stemmen wordt nog onveranderd toegepast. Alle leden, op de algemene vergadering aanwezig, nemen deel aan deze stemming. De voorzitter stelt het kandidaat-lid voor, en alle aanwezigen (een twintigtal) krijgen van de commissarissen één erwt en één boon. Ze gaan rond met de klak, pet, en iedereen werpt er in een erwt of een boon. Een boon betekend : gunstig of binnen, een erwt betekent afwijzend of er uit.

 

Eerste voorzitter, Adr. Peeters - Ploegmans.  1829 - 1911

 

vorige | begin | volgende

 

 Terug naar hoofdpagina