Reglementen

 

 

Reglement handicapschieting Edel Tijdverdrijf

 

                     De handicapschietingen hebben plaats vanaf februari tot en met november, ( geen handicapschietingen in december en januari ). De handicapschietingen worden steeds geschoten de eerste woensdag van de maand, schutters die belet zijn mogen de handicapschieting nog inhalen op de tweede woensdag van de maand, wel te verstaan als deze reservedatum vrij is in ons lokaal. Als de schutter deze twee woensdagen verhinderd is, tellen de punten van de eerste plaats van de bondsschieting, die tussen de twee woensdagen van de handicapschieting valt.

                     De rangorde van de eerste handicapschieting wordt bepaald door het jaargemiddelde van de sector Essen. Na elke handicapschieting is er een herklassering, volgens de punten van de in die maand geschoten punten. Een schutter die de handicapschietingen gemist heeft, wordt geklasseerd volgens zijn laatst geschoten punten. Bij gelijk aantal geschoten punten tussen twee of meerdere schutters heeft de schutter met de meeste geschoten punten van de vorige handicapschieting voorrang op de andere schutter.

 

Men schiet 2 x 10 pijlen voorafgegaan door een proefpijl.

 

                       Elke schutter schiet tegen de schutter die voor en achter hem geklasseerd staat, uitgezonderd de hoogste schutter, die tegen zijn eigen punten en tegen de punten van de tweede geklasseerde schiet, en de laagste schutter, die tegen zijn eigen punten en tegen de punten van de voorlaatst geklasseerde schiet.De hoogste schutter die b.v. 183 punten geklasseerd staat, schiet de volgende handicapschieting naar 92 in de eerste reeks van 10 pijlen, en naar 91 punten in de tweede beurt van 10 pijlen, m.a. w. de hoogste reeks eerst. De laagste schutter met b.v. 112 punten, schiet tweemaal naar 56 punten.

 

Toekennen van overwinningspunten.

 

                     Per reeks van 10 pijlen gebeurd de toekenning van overwinningspunten als volgt:

                 1 punt te winnen bij gelijkheid met de tegenstrever(s) en 2 punten bij overwinning met de tegenstrever(s), dus 1-2-3 of 4 overwinningspunten te winnen per 10 geschoten pijlen, of 8 punten per handicapschieting.

                  Alle schutters kunnen één extra overwinningspunt verdienen, indien zij meer punten schieten dan bij hun vorige handicapschieting, v.b. u staat 168 geklasseerd, dan moet u 169 of meer schieten voor dat extra punt.

                  Te verdienen overwinningspunten per handicapschieting:

                                                1-2-3-4-5-6-7-8 of 9 punten.

                 Na afsluiting van de handicapschieting van het lopende jaar, zal enkel bij de schutters die alle 10 de handicapschietingen hebben meegeschoten de laagst behaalde overwinningspunten worden afgetrokken, van het totaal behaalde overwinningspunten. Er zijn ereprijzen voorzien voor de drie schutters met de meeste overwinningspunten. Bij gelijkheid van overwinningspunten, wint de schutter die bij de voorlaatste handicapschieting de meeste overwinningspunten heeft behaald.

 

 

 

Reglementen

 

 Terug naar hoofdpagina